• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง (อบรม 19 เม.ย.67)

Started by Prichas, April 17, 2024, 12:32:49 AM

Previous topic - Next topic

Prichas

ไขรหัส 7 ขั้นตอน
สู่การสร้างยอดขายสุดปัง
วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี19 เมษายน 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          หลักการและเหตุผลการขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้ การนำกลยุทธ์ "7 ขั้นตอนการขายไปใช้ เพื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้ผสมผสานหลักการทางวิชาการและเทคนิคการขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภทวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคด้านการขายพร้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายModule 1 : บทบาทหน้าที่ และทักษะสำคัญสู่การสร้างกระบวนการขายที่ดีช1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ2. ทักษะสำคัญที่พนักงานขายมืออาชีพจำเป็นต้องมี3. วิเคราะห์......ปัญหาด้านการขายสาเหตุมาจากคุณหรือสินค้า ?4. กิจกรรม Workshop : วิเคราะห์ปัญหา.... เหตุที่ทำให้ขายไม่ได้5. กระบวนการการขายอย่างเป็นระบบ – สร้างกระบวนการให้นักขาย ขายได้อย่างเป็นระบบ
  • ก่อนการขาย
  • ขณะขาย
  • หลังการขาย
Module 2 : ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง6. กุญแจดอกที่ 1 การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง7. กุญแจดอกที่ 2 การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อม ก่อนการขาย8. กุญแจดอกที่ 3 การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร9. กุญแจดอกที่ 4 การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง10. กุญแจดอกที่ 5 การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ11. กุญแจดอกที่ 6 การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า12. กุญแจดอกที่ 7 การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order13. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น14. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก15. สรุป คำถามและคำตอบ  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Tags : ฝึกอบรม I สัมมนา I การขาย I เจรจาต่อรองขาย I พนักงานขาย I นำเสนอขาย I เจรจาต่อรองปิดการขาย I หลักสูตรการขาย I เทคนิคการเจรจา I ขั้นตอนการขาย I วิธีการขาย I นักงานขาย

Panitsupa


Joe524